slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Daikblogs

Belangrijk nieuw Omringdijkboek.

Hoorns stadsarcheoloog Michiel Bartels presenteert boek en medewerkers aan het boek.              foto sjaak bos © 2016

De Oosterkerk in Hoorn staat aan het Grote Oost. Feitelijk behoort deze straat tot het oude tracé van de Westfriese Omringdijk, dus wát een mooie plek om een hagelnieuw boekwerk over deze dijk te presenteren: het boek, of eigenlijk de box “Dwars door de dijk”.  Na een enerverend congres voor historici, archeologen en andere belangstellenden met de titel “Dijken, dammen en duikers”,  was het de stadsarcheoloog en samensteller Michiel Bartels die het nieuwe werk presenteerde. Hij vergat het daarbij natuurlijk niet om op het belang te wijzen van het standaardwerk “In de ban van de dijk” van J.J.Schilstra uit 1974, die daarmee de Westfriese Omringdijk op de kaart zette. Dat had tot gevolg dat het stelsel als geheel in 1984 als provinciaal monument werd uitgeroepen en dat is vervolgens cruciaal geweest voor verder onderzoek en nieuwe ontwikkelingen.

In 2005 is het werk van Schilstra nog eens overgedaan in een modernere uitgave  van Uniepers, de Westfriese Omringdijk, geschiedenis van een monument. Maar inmiddels zijn we weer tien jaar en heel wat bijzonder onderzoek verder. Het  jaren durende versterkingsproject aan de Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen ( 2005-2013 ), wat werd uitgevoerd in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, heeft mooie kansen geboden. Omdat de Westfriese Omringdijk een provinciaal monument is, was aantasting niet toegestaan zonder archeolologisch onderzoek voorafgaand en tijdens het werk. Waar het normaal verboden is gaten in een dijk te graven, werd het nu mogelijk gemaakt. De dijkversterking was een unieke kans om voor het eerst sinds de middeleeuwen een kijkje te nemen binnenin de dijk. Behalve de dijk zelf werden ook allerlei aan de dijk gerelateerde kunstwerken onderzocht, zoals een molenkolk, een spui en een dijkmagazijn. Het onderzoek werd verder uitgebreid naar het westfries archief en de museale collecties. Verschillende rapporten die uit de onderzoeken zijn voortgekomen zijn nu in elkaar geschoven en samengevoegd tot het lijvige werk “Dwars door de dijk. Archeologie en geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen.”

De box bestaat uit vier delen. Een “hoofdboek” ( deel 1 ) en drie bijlagen. In deel 1 gaan archeologen in op acht eeuwen werken, wonen en waterkeren in Westfriesland, aan de hand van materiaal wat is ontdekt.
In deel twee gaan verschillende auteurs specifiek in op onderzoek en betekenis van bijzondere vondsten en dijkgerelateerde kunstwerken.
Deel drie is een met veel foto's geïllustreerde  beschrijving van het archeologische werk aan de dijkdoorsneden, uitgevoerd in tijdens de versterking van de Zuiderdijk.
Deel vier is een verzameling van kaarten van 10 dijkdoorsneden.

Voor informatie over het boek klik hier.
 

Van de prut in de bagger; van 2015 naar 2016.

foto sjaak bos 2015

Hoe zit dat ? Nou, op oudejaarsdag wordt in Aartswoud traditioneel de dijkenloop georganiseerd. En ik heb aan de wandeling deelgenomen. Er hadden zich die oliebolledag ook vele anderen bij café de Stompe Toren gemeld die de route liever gingen hardlopen. Een mooie polderse route door het blôtebieneland, waarin Aartwoud een bij elkaar geveegd hoopje baksteen lijkt met een heuse stompe toren als opvallend baken. Normaal een dorp waar je een kanon kunt afschieten, maar op deze dag een levendig sportcentrum dat met een indrukwekkende geluidsinstallatie onderstreepte dat het vandaag voor de wijde omgeving 'the place to be' was. Dorpsbewoners hadden al vroeg het café onder handen genomen en in de Schoolstraat alles in gereedheid gebracht voor start en aankomst, waarna ze van alle kanten toestroomden : boerezonen en -dochters die met blozende wangen en prut tot aan het kruis het beeld bevestigden wat wij van boerenzonen en –dochters hebben. Allemaal Noord-Hollandse poldermensen die wel houden van een robbertje met de elementen. Voor lokale roem, een medaille en kans op een van de prijzen uit de verloting kwamen ze in aanloop naar de jaarwisseling graag naar Aartswoud. En misschien om tijdens de nazit alvast een bodempje te leggen voor wat er 's avonds nog geconsumeerd ging worden. Tot zover 2015.

In de eerste weken van januari gunde het Karavaanfestival, dat al 23 jaar haar wortels heeft in Noord-Holland, ons een blik in de plannen voor het nieuwe programma dat in mei en juni van dit nieuwe jaar gestalte gaat krijgen. Ik was de laatste jaren al meerdere keren getuige van onvergetelijk poldertheater. Op die weidse vloer, onder dat immense hemeldak en onder invloed van onvoorspelbare elementen wordt theater iets heel bijzonders. Misschien met de prut van Aartwoud nog aan mijn schoenen, kreeg ik meteen al zin in 'Bach in de Bagger'. Een paar jonge talentvolle muzikanten, die normaal op grote concertpodia spelen, werken samen aan een Bachcompilatie die ze in mei gaan vertolken in de kassen van bloembollenbedrijf Poel in de Rijp. Hoe krijgt de muziek van belangrijke componisten een nieuwe betekenis in de polder ? Ik ben nu al razendbenieuwd....

Meer over het nieuwe karavaanprogramma : http://www.karavaan.nl

Pagina's

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer