U bent hier

Daikblogs

De brug die er (nog) niet is. (slot)

Een fraai plan om de westfriese omarming van de Omringdijk weer symbolisch te sluiten door ‘het Gat van Schagen’ te overbruggen, haalde het net niet in 2012. Na vijf jaar en veranderde politieke en economische omstandigheden namen de Westfriese Deurloupers het initiatief om het plan weer op de agenda te krijgen. Ze boden de verantwoordelijke gedeputeerden van de provincie Noord-Holland in juli een petitie aan. De reactie daarop kwam er op neer dat de provincie zich eerder al medestander voor het plan getoond had, maar dat de gemeente Schagen zich had teruggetrokken. Een nieuwe motie in de gemeenteraad van Schagen,waarin de wens werd verwoord om het plan van de brug anno 2016 nog eens  bespreekbaar te maken, haalde het bij lange na niet. Ondanks pleidooien en steunbetuigingen vóór de brug.

VOOR !

Geachte voorzitter, leden van de raad,

Ik spreek graag in ten faveure van een spoedige overbrugging van het zogenaamde Gat van Schagen.

Ik ben Willem Messchaert uit Kolhorn, dijkenkenner en polderliefhebber en tegenwoordig vooral van mijn moeder.

Ik spreek in namens de rest van de wereld of in elk geval namens die tien-, nee honderdduizenden die in de ons achterliggende tijd voor en aan de dijk hebben gewerkt. Die zouden allemaal - zonder uitzondering - voor het zo snel mogelijk weer sluiten van de ring van de Westfriese Omringdijk zijn.
Onvoorwaardelijk.
Net als ik.
De kansen zijn er.
De uitdaging evenzeer.
De politiek- bestuurlijke en de economische wind is gunstig. Plannen liggen kant en klaar.

Een paar voorbeelden van mede-voorstanders:

1.    Pieter Bakker, hij was dijkopzichter voor De Vier Noorder Koggen en voor Drechterland, inspecteerde de dijk wekelijks, zo niet dagelijks op zijn van dienstwege verstrekte driewielige fiets. Pieter Bakker is 100% voor.

2.    Stien Majon, mijn grootmoeder, zou vierkant voor zijn. Geboren in een watermolen aan de Kleidijk in Broekerhaven had zij als jong meisje aan de Drechterlandse Zuiderdijk een dienst. Ze liep elke dag over de dijk en langs de Zuiderzee naar haar werk en weer terug naar huis.

3.    Johan Schilstra, de grootvader van de Omringdijk, zo genoemd nadat hij als auteur van het boek ‘In de ban van de dijk’ en als statenlid namens de VVD de hele Westfriese Omringdijk diens welverdiende provinciale monumentenstatus bezorgde. Ook Johan zou voor zijn, in het besef dat ook een monument moet doorontwikkelen om intact te blijven.

4.    Guus Ris, in leven dijkgraaf van een zeewerend waterschap en niet toevallig inwoner van Schagen geweest. Hij was voor sterke dijken, maar evenzeer voor zingevende cultuur-historische ingrepen. Dankzij Ris kwam er een korenmolen op de dijk bij Medemblik en een strandpaviljoen bovenop de Hondsbossche Zeewering. Ook Guus zou voorstander van een brug zijn. Een sterke voorstander.

En ten slotte de dijk zelf, ook die is voor.
Hartstikke voor.
Hoe zegt de dijk het zelf?

“U had mij dringend nodig en groef mij blootshands op.
U verhoogde mij, hoewel ik brak.
Gebroken nam ik het voor u op, keerde het tij en omring uw leven.”

willem messchaert

De brug die er (nog) niet is. (deel 3)

Een fraai plan om de westfriese omarming van de Omringdijk weer symbolisch te sluiten door ‘het Gat van Schagen’ te overbruggen, haalde het net niet in 2012. Na vijf jaar en veranderde politieke en economische omstandigheden namen de Westfriese Deurloupers het initiatief om het plan weer op de agenda te krijgen. Ze boden de verantwoordelijke gedeputeerden van de provincie Noord-Holland in juli een petitie aan. De reactie daarop, vanaf een iPad, volgde na het reces in september. Het kwam er op neer dat de provincie zich eerder al medestander voor het plan getoond had, maar dat de gemeente Schagen toen, door het plan af te wijzen, het spreekwoordelijke “vogeltje over het touwtje" had laten wippen. Met andere woorden : de bal ligt eigenlijk in de gemeente Schagen.
Deze week werd in die gemeente een motie behandeld van de VVD, waarin de wens werd verwoord om het plan van de brug nog eens  bespreekbaar te maken…..

Hier spreek ik de Raadsleden toe van de gemeente Schagen. Pleidooi voor de brug. foto @ kees kraakman 2016

 

TEUGEN !

Je weet soms niet hoe mensen achter hun voordeur met elkaar omgaan. Deze week was ik in het huis van de plaatselijke politiek van Schagen. Een verbouwing stond op til, dus de bewoners zaten voorlopig voor het laatst in de huiskamer aan de Laan. Ik had het niet meteen in de gaten maar later op de avond zou blijken dat ze allemaal een bot mes onder de tafel verborgen hielden.

Kom met een plan voor de openbare ruimte en er zijn altijd wel mensen "teugen!". Dat was al zo met de weg naar Rome. In de aanloop naar de behandeling van een motie om de aanleg van De Brug bij Schagen nog eens bespreekbaar te maken ging het al net zo. Of de tegenargumenten hout sneden deed er niet veel toe, maar ze bereikten de kolommen van de lokale krant. En dat die goed gelezen wordt door de volksvertegenwoordigers in de raad van Schagen werd op een stuitende manier duidelijk toen op de motie  werd gereageerd. De toon was voornamelijk onvriendelijk en nergens constructief. Ik chargeer :

“ We gaan gien geld ouver de balk smoite !” 
“ De VVD verzint nooit wat creatiefs, en nou iniensen wel zeker ? ”
“ Niet allien Skagen het een Gat. Alkmaar het er ok ien ! ”
“ Die brug is toch voor fietsers en wandelaars ? Die houwe toch zô van fietse en wandele ? Leit ze den toch lekker óm gaan !”
“ Zô’n brug voor snelverkeer brengt allien maar ongeluk ! “
“Met die brug ken het vaarverkeer nooit meer in de haven van Skagen komme. “
“ D’r kenne den wel veul voorstanders weze, maar in main achterban benne d’r ok teugenstanders. “
“ Straks komt er niemand in Skagerbrug meer een koppie doen.”

Een reeks van non-argumenten maakte snel duidelijk hoe in Schagen de vlag er bij hangt. Politieke wonden liggen hier kennelijk nog steeds open. De wil ontbreekt, dus de Brug maakt ( voorlopig ) geen kans. Met 6 stemmen voor en 24 'teugen'  werd de motie verworpen. Nóg een vogeltje over het touwtje….

Steun nog steeds het plan voor een fiets- en wandelbrug en teken de petitie voor het einde van deze maand !

 

Pagina's

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer